Knižní aukce
FAQs
4 info pro PRODEJ !
1, Prodej
Uživatel může nabízet k prodeji pouze předměty nepocházející z trestné činnosti, nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a dobrými mravy a nemající negativní vliv na dobrou pověst knizniaukce.cz.

Provozovatel může nabízet prodeji také vlastní zboží, nebo, není-li vlastníkem předmětu provozovatel, nabízí předměty převzaté na základě písemných smluv o obstarání prodeje formou internetové aukce uzavřených v souladu s platnými předpisy od vlastníků předmětů.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit předmět z knizniaukce.cz v případě jakýchkoliv pochybností o původu či obsahu. Provozovatel sleduje průběh aukce, registruje příhozy, limity a udělení příklepů. Provozovatel však neručí za chyby či nesrovnalosti vzniklé při přenosu dat v elektronické síti.


2, Vložení aukce (prodej předmětu)
Prodejce zakládá jednotlivé aukce pomocí příslušné funkce "Prodejte položku". Prodejce je povinen zařadit položku do kategorie nejvíce odpovídající popisu a druhu položky. Prodejce je také povinen popsat dražený předmět úplně, tj. včetně vad. Nedodržení může vést k zrušení kupní smlouvy a negativnímu komentáři.

Některé funkce jsou zpoplatněny dle Ceníku zobrazeného v patičce každé strany. Příslušná částka se strhne z bilance uživatele okamžitě po vložení aukce. Provize z prodeje se strhává z bilance až po ukončení aukce - prodeji. Více o bilanci v příslušném článku, popřípadě v Obchodních podmínkách.

Pokud prodejce vkládá >50 aukcí, může požádat administrátora o rozeslání hromadného informačního e-mailu všem uživatelům knizniaukce.cz. V takovém případě bude administrátor požadovat seznam všech položek včetně jejich popisu (viz např. ZDE ve formátů .txt pro zařazení do Aktualit. Hromadný e-mail je nutno rozeslat max. do 12-ti hodin od vystavení položek.


3, Druhy aukcí
Knizniaukce.cz umožňuje prodej předmětů pomocí těchto druhů aukcí: a, Standardní aukce b, Standardní aukce s možností funkce Kup teď c, Pouze Kup teď aukce Ad a, Standardní aukce probíhá formou soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavený předmět a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena. Lhůta pro podávání návrhů kupní smlouvy (umisťováním nabídek přihazováním) je určena prodávajícím (doba trvání aukce). Prodávající je oprávněn změnit standardní aukci na standardní aukci s volbou Kup Teď pouze do okamžiku prvního příhozu kupujícího. Jakmile prodávající po skončení aukce kontaktuje navrhovatele, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se toto za akceptaci jeho návrhu a uzavření kupní smlouvy. Příhozy není možné zrušit. Prodávající je povinen kontaktovat kupujícího ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení aukce. Prodávající i kupující jsou o předmětné aukci informováni ihned prostřednictvím automatického mailu zaslaného systémem. Ad b, Stejné jako u bodu a, s alternativní možností okamžitého uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou (vyšší) cenu pomocí funkce Kup teď. Ad c, Tato možnost je dostupná ve výjimečných případech. Pokud procento těchto aukcí je vyšší než uvedeno v ceníku, funkce se automaticky zablokuje. Většinou jde o prodej více kusů stejného předmětu za předem stanovenou cenu.


4, Průběh aukce
Aukce probíhá standardně po dobu nastavenou při založení aukce. Pokud bude učiněn příhoz v posledních 180-ti vteřinách aukce, celková doba trvání aukce se prodlužuje o 900 vteřin. Aukce končí po uplynutí této doby. Informace o zbývajícím času do konce je uvedena v detailu každé položky. V průběhu aukce lze kdykoliv kontaktovat prodejce s žádostí o doplnění či upřesnění popisu položky. Předmět získává dražitel, který učinil nejvyšší nabídku.


5, Dokončení
O výherci bude prodejce informován automaticky e-mailem. Kupující pomocí funkce "Zaplatit teď" zjistí sám veškeré podrobnosti platby, tj.:
Celkovou částku (cena předmětu+poštovné zadané při založení aukce)
Variabilní symbol (9-ti místné číslo, poslední trojčíslí je ID aukce)
Poznámka pro příjemce (uživatelské jméno kupujícího)
Bankovní číslo (zadané při registraci prodejcem)
Paypal (zadané při registraci prodejcem)


Pokud prodejce vyplnil všechny potřebné údaje při registraci a při zakládání aukce, má kupující veškeré potřebné údaje k platbě a prodejce nemá povinnost kupujícího kontaktovat. Pokud tomu tak není, tato povinnost nastává, a to max. do týdne ode dne ukončení aukce.

Z konečné ceny bez poštovného systém automaticky odečte výši provize dle aktuálního ceníku.