Knižní aukce
FAQs
2 Zkratky
Velikost knihy
2° Folio cca 38.2 x 30.5 cm
4° Quarto cca 30.5 x 24.15 cm
8° Octavo cca 22.8 x 15.25 cm
12° Duodecimo cca 18.7 x 12.7 cm
16° Sextodecimo cca 17.15 x 10.15 cm
18° Octodecimo cca 16.5 x 10.15 cm
24° Vincesimo-quarto
32° Trigesimo-secundo cca 14 x 9 cm
64° Sexagesimo-quarto cca 7.6 x 5 cm

Zdroj: Wikipedia


Používané užitečné zkratky
Pokud použitá zkratka není v tomto seznamu, který průběžně doplňuji, zašlete dotaz na uvedený e-mail. Obratem odpovím.
Pokud si myslíte, že tu nějaká užitečná zkratka chybí, zašlete mi ji, zařadím ji do seznamu.

Zkratky lze použít jak s tečkou tak bez ní (2bar./2bar).
Abecedně
100 s. - sto stran (např.)
2bar. - dvoubarevný
b.d., nedat. - bez data
barev. - barevný
bib. - bibliofil
brož. - brožovaný
celostr. - celostranný
clkž./ckž. - celokožená
clperg./cperg. - celopergamenová
clpl./cpl. - celoplátěná
č.b. - černobílý
č., čísl. - číslo, číslovaný
ded./dedikace - věnování
dob.il. - dobové ilustrace
dř./dřev. - dřevoryt /-řez/
ex. - exemplář
faksim - faksimile
front. - frontispice
il., ilustr. - ilustrace
kn., knih. - kniha
kolor. - kolorované
kres. - kresba
lept - lept
lino. - linoryt
lit./lito. - litografie
měd. - mědiryt
mír. poškoz. - mírně poškozeno
mj. - mimo jiné
nerozřez - nerozřezáno
nestr. - nestránkováno
O, orig. - původní
ob. - obálka
obr. příl. - obrazové přílohy
ocel. - oceloryt
ochr. pouzdro - ochranné /p./
pap. - papírová
plkž. - polokožená
plperg. - polopergamenová
poškoz. - poškozeno
ppl. - poloplátěná
př., přek. - překlad
pseud. - pseudonym
pův. - původní
pův.vaz. - původní vazba
rep./repr. - reprodukce
roč. - ročník
ruč.pap. - ruční papír
s.j./such. - suchá jehla
s./str. - strany
seš. - sešit
sign. - signovaný
sv. - svazek, /y/
tit. - titulní (kresba, ilustrace)
úp., upr. - úprava, upravil
váz. - vazba, vázaný
vyd. - vydání, vydavatel
výt. - výtisk
vyobr. - vyobrazení
vyzd. - vyzdobil